guard security consultant

"Vaše bezpečnost Naše starost"

Zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) slouží k zabezpečení budov i venkovních prostor, cenných předmětů, ale i k přivolání pomoci při napadení osob apod. Profesionálně navržený a instalovaný systém zajišťuje vysoce spolehlivou a včasnou signalizaci narušení střežených prostor nebo předmětů a umožňuje rychlým zásahem minimalizovat škody způsobené narušitelem. Zároveň minimalizuje pravděpodobnost planého poplachu.

 

Základní části systému

Detektory:

na základě sledování fyzikálních veličin a jevů detekují narušení objektu (detekce pohybu, otevření oken nebo dveří, rozbití skleněných výplní v oknech, tísňové manuální hlásiče apod.)

Ústředna:

vyhodnocuje signály z detektorů, prostřednictvím výstupů předává informace o stavu systému, ukládá do paměti všechny události (poplachy, zásahy uživatelů…), komunikuje s nadstavbovým systémem pro sledování a obsluhu systému z PC.

Ovládací a signalizační panely:

uživatelé jimi obsluhují (zapínají, vypínají) systém nebo jeho části, prostřednictvím zobrazovacích prvků indikují stav systému uživatelům. Systém se dá integrovat do grafi cké nadstavby a tím na monitorovacím PC kontrolovat celý objekt. Časté je též propojení na PCO (pult centrální ochrany PČR či bezpečnostních agentur).

 

Nabízíme

·                                 Odborné poradenství a konzultace v počáteční fázi – analýzu rizika a cen

·                                 Projekci systému dle představ zákazníka

·                                 Profesionální instalaci systému

·                                 Servis

·                                 Díky odborným znalostem zkušeného týmu může Leon Tech s.r.o. nabízet technologie EZS od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým rizikem

 

Výhody

·                                 Spolehlivá a včasná signalizace narušení střežených zón

·                                 Minimalizace škod způsobených narušitelem umožněním včasného zásahu

·                                 Minimalizace pravděpodobnosti planého poplachu

·                                 Možnost připojení systému EZS k pultu centralizované ochrany PČR či bezpečnostních agentur

Možnost grafi cké nadstavby (u větších objektů lepší orientace a ovládání systému z nadstavbového počítače, integrace s ostatními systémy řízení budovy)