guard security consultant

"Vaše bezpečnost Naše starost"

 

Systémy kontroly a evidence vstupu 

Základní charakteristika

Primárním úkolem identifikačního systému kontroly vstupu je zabránit v přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor či k utajovaným informacím. Sekundární funkcí systému je schopnost poskytovat informace o průchodech, neoprávněných pokusech o vstup, pořizovat přehledy a možnost vyhledávání osob.

Prvky systému

Programové vybavení:

pro konfiguraci a správu systému – zde se definují hlídané zóny a jejich vlastnosti (např.: časově omezený přístup, kapacitně omezený přístup, podmíněný přístup s druhou osobou atd…), a účastnická databáze s přiřazením požadovaného rozsahu oprávnění pro daný objekt. Programové vybavení se umísťuje na vyhrazené PC pracoviště.

Zařízení pro vložení identifikačních údajů:

může mít podobu kontaktních či bezkontaktních čteček, PIN klávesnic nebo biometrických identifikačních zařízení (snímání otisku prstu, otisku dlaně, duhovky oka, obličeje, atd..). Jeho úkolem je přenos vložených informací do vyhodnocovací části systému.

Řídící jednotka vstupu (ŘJ):

dle pokynu z vyhodnocovací části systému povoluje nebo zamítá dané osobě průchod konkrétními dveřmi. ŘJ ovládá dveře nejčastěji pomocí elektrického otvírače nebo elektromotorického zámku. ŘJ také většinou obsahuje vstupy pro monitorování stavu dveří či připojení EZS detektorů. Identifikační systémy kontroly vstupu jsou převážně koncipovány pro vyhodnocování vložených informací ON-LINE způsobem tzn., že vyhodnocení vložených údajů se provádí zasláním do řídícího počítače a ten generuje pokyn pro ŘJ. V případě výpadku spojení s řídícím počítačem se zajištuje provoz systému OFF-LINE, kdy se vyhodnocení a rozhodnutí provádí na úrovni ŘJ, která má v sobě pro tento účel databázi oprávněných osob a pamět pro evidenci událostí. Po obnovení spojení dochází k zaslání všech získaných informací v daném přístupovém místě do řídícího počítače. V případě změn v databázi řídícího počítače při režimu OFF-LINE, dochází po obnovení spojení rovněž k aktualizaci těchto údajů u příslušných ŘJ.

Vstupní média:

jsou to nosiče přiřazeného identifikačního kódu. Významným způsobem ovlivňují bezpečnost celého systému, protože čím poskytují vyšší pravděpodobnost jedinečnosti identifikačního údaje, tím je daný systém bezpečnější. Mezi nejčastější média patří: karty kontaktní i bezkontaktní (čipové, s čárovým kódem, dříve magnetickým proužkem), čipové přívěšky kontaktní i bezkontaktní. Spolehlivým nosičem jedinečného identifikačního údaje jsou otisky prstů a obraz oční duhovky.

 

Výhody

·                                 Zvýšení bezpečnosti v běžném provozu spolehlivým řízením a       monitorováním přístupu do vyhrazených oblastí.

·                                 Při ztrátě či poškození majetku snadné zjištění návštěvníků dané oblasti

·                                 Možnost doplnění systému evidence docházky

·                                 Automatické archivování dat, snadné vyhledávání